logo 25 final 4
biuHeEn
בית הספר למינהל עסקים מתכבד להזמינכם
מפגש מתעניינים לתואר שני
במינהל עסקים
המפגש ייערך ביום שישי 31.03.17 בשעה 9:00
בבניין כלכלה (504) באודיטוריום שבקומת הכניסה 

בתוכנית:
- מפגש עם סגן ראש בית הספר למינהל עסקים
- מפגשים עם מרצי ההתמחויות
- עמדות ייעוץ ורישום 


לנרשמים במפגש תינתן הנחה בדמי הרישום

רישום למפגש 
Powered by ActiveTrail